HUOM! Mikäli et vielä ole tunnistautunut pankkitunnuksillasi siirry tästä tunnistautumiseen.

Rekisteriseloste

(HenkTL 10 §, 523/1999)

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii: Oy MR Capital Ab
Y-tunnus: 2102036-9
Osoite: PL 82, 65101 Vaasa


 1. Rekisterin pitämisen peruste

  Rekisterin tarkoituksena on kuluttajaluottopalveluun liittyvän asiakassuhteen hoito.
 2. Rekisterin nimi

  Oy MR Capital Ab:n asiakasrekisteri
 3. Rekisterin käyttötarkoitus

  Käyttäjän henkilötietoja käsitellään palveluihin liittyvien asiakassuhteiden laskutukseen, ylläpitämiseen, hoitamiseen, analysointiin ja tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Oy MR Capital Ab hyödyntää rekisteriä myös suoramarkkinointitarkoituksiin.
 4. Rekisterin sisältämät tiedot

  Palveluissa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  - Yhteystiedot (henkilö nimi, osoite ja puhelinnumero)
  - Suomen Asiakastieto Oy:ltä luoton myöntämistä varten saadut tiedot luottokelpoisuudesta
  - Henkilötunnus
  - Asiakkaan lähettämä sähköinen viestintä
  - Asiakaspalvelutilanteisiin liittyvä viestintä
  - Lasku- ja maksutiedot

  Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä henkilötietolain sallimissa rajoissa Oy MR Capital Ab:n omissa rekistereissä.
 5. Säännönmukaiset tietolähteet

  Henkilötietoja kerätään ainoastaan palvelun käyttäjältä palvelun käyttämisen ja asiakaspalvelutilanteiden yhteydessä. Lisäksi rekisteriin tallennetaan tiedot henkilön luottokelpoisuudesta Suomen Asiakastieto Oy:ltä sekä nimi- ja osoitetiedot Väestörekisterikeskukselta.
 6. Tietojen luovutus

  Oy MR Capital Ab voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Oy MR Capital Ab luovuttaa henkilötietoja laskutuksesta ja perinnästä vastaaville yrityksille sekä tarvittaessa viranomaisille.

  Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.
 7. Rekisterin suojaus

  Rekisteriä ylläpidetään rekisterinpitäjän tai tämän alihankkijan tiloissa, jossa on asianmukaiset suojaus- ja kulunvalvontajärjestelmät. Väärinkäytös- ja tunkeutumisyritysten torjunta toteutetaan eri tasoisilla teknisillä ja sovellusratkaisuilla.

  Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä yrityksen ulkopuoliset tahot pääse niihin käsiksi.
 8. Tarkastusoikeus

  Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu.

  Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
  Oy MR Capital Ab
  PL 82
  65101 Vaasa